Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+380 63 260 1760
 

Кафедри факультету лінгвістики та перекладу

Кафедра романо-германськоï фiлологiï та методики викладання iноземних мов
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Адамова Ганна Володимирівна
Декан факультету лінгвістики та перекладу, викладач кафедри
Сальваторе Джакомуцці
Професор університету Західної Угорщини м. Шопрон
Марія Вентура
Магістр та доктор філософії (Університет Больцано, Південний Тіроль, Італія)
Кафедра германських й східних мов та перекладу
Кафедра германських та східних мов була створена 14 червня 2012 року наказом № 178а «Про створення кафедри германських і східних мов факультету лінгвістики та перекладу». У 2020 році кафедру було перейменовано на кафедру германських і східних мов та перекладу. На сьогоднішній день кафедру очолює кандидат філологічних наук, Адамова Ганна Володимирівна.

Високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу, серед яких випускники провідних європейських вишів, фахівці різних напрямків філології (порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії, германські мови) та які пройшли підвищення кваліфікації у Німеччині, Австрії та Китаї, дозволяє з упевненістю сказати, що кафедра германських й східних мов та перекладу займає гідне місце у великій родині Міжнародного гуманітарного університету.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання перекладу та іноземних мов, зокрема германського й східного мовного ареалу, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та етичні норми поведінки, притаманні носіям тієї чи іншої мови.

Цьогоріч науковою темою кафедри є «Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ».

Кафедра германських й східних мов та перекладу надає можливість отримання кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю філолог, перекладач, вчитель з англійської та німецької (китайської) мови. На базі отриманого рівня можна продовжити навчання та здобути кваліфікацію магістра за спеціальністю філолог, перекладач, викладач з англійської та німецької (китайської) мов. Отримавши якісну підготовку на кафедрі, деякі наші випускники продовжують навчання в магістратурах та аспірантурах у провідних вузах України та за кордоном.

При кафедрі створено розмовний клуб із носіями німецької мови, працюють курси німецької мови для різного рівня мовної підготовки ( від мовного рівня А1 до С1 для успішного складання іспитів та отримання дипломів ÖSD, TestDaF) для навчання, професійного стажування та працевлаштування, в т.ч. науковців. Також на кафедрі працюють курси для бажаючих вивчати китайську мову.
Німецька мова є другою за обсягом вивчення в українських школах після англійської мови, а 52% школярів вибирають її для вивчення як другу іноземну. Володіння німецькою мовою - це і навчання в німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швейцарія), і програми для професійного стажування, працевлаштування. Для науковців - це більше шансів отримати гранти для своїх досліджень. Багато студентів їдуть продовжувати освіту в Німеччину, бо там вона безкоштовна і для іноземців, а після закінчення університету можливостей у студентів стає ще більше.

Кафедра підтримує зв'язки з ДААД та Інститутом Гете в Україні. Доцент Пересада Ігор Валерійович приймав участь у семінарі для викладачів німецької мови «Дні Австрії в Кишиневі», що було організовано федеральним міністерством освіти Австрії. У програмі семінару розглядалися різні аспекти викладання та вивчення німецької мови - особливості австрійського варіанту німецької мови; комп'ютерні програми для викладання німецької мови; країнознавчий воркшоп, присвячений столиці Австрії – Відню. Також варто зазначити, що викладачі кафедри германських й східних мов та перекладу є членами Асоціації українських германістів.
Наші студенти мають унікальну можливість продовжувати навчання або проходити стажування в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Китаї. Так, в 2015 році наша студентка Апаляєва Анастасія проходила стажування в Німеччині, м.Нюрнберг, Баварія за програмою обміну "Experten-Praktika Ukraine-Moldau in Nordbayern". Програму стажування було організовано громадською організацією Dekabristen e.V.за підтримки Міністерства фінансів Німеччини.

Кафедра германських та східних мов активно співпрацює з Інститутом Конфуція в Одесі. На кафедрі працюють волонтери — носії мови. Наші китайські колеги постійно інформують студентів про стипендіальні програми для навчання у Китаї, про літні та зимові мовні табори провідних вишів Пекіну та Харбіну. Варто сказати, що усі витрати на перебування (проживання, харчування, екскурсійна програма) у країні бере на себе китайська сторона.

Інститут Конфуція проводить міжнародний конкурс «Міст китайскої мови», переможець представляє потім Україну у фіналі в Пекіні середь більш ніж 50 країн світу. Китайськи колеги відмітили високий рівень мовної підготовки наших студентів. Рубан Елізавета, яка заняла 1 місце в полуфіналі та 2 місце у фіналі цього конкурсу, отримала стіпендію на навчання у Китаї. Переможницями 2016 та 2017 років знову стали наші студентки - Шемет Діана та Рубан Елізавета. Діана також продемонструвала свою майстерсність гри на стародавньому китайському музичному інструменті гуджен.
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Адамова Ганна Володимирівна
Декан факультету лінгвістики та перекладу, викладач кафедри
Зубов Микола Іванович
Доктор філологічних наук (за спеціальністю 10.02.03 – Слов'янські мови), професор
Рижих Володимир Іванович
Кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії), доцент
Чан Бінь Лінь
Кандидат юридичних наук (за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень»), викладач кафедри
Беляєва Анастасія Володимирівна
Викладач кафедри
Гриценко Вікторія Ігорівна
Викладач кафедри
Далте Ольга Юріївна
Викладач кафедри
Кольцова Юлія Євгеніївна
Старший викладач
Загура Оксана Вікторівна
Викладач кафедри
Черненко Тетяна Ігорівна
Викладач кафедри
Кащи Олена Ростиславівна
Старший викладач кафедри
Мельник Ольга Вікторівна
Викладач кафедри
Кафедра Іноземних мов професійного спілкування
Кафедру іноземних мов професійного спілкування на факультеті лінгвістики та перекладу було засновано у 2006 році, завідувачем якої стала кандидат філологічних наук, доцент К. Б. Зайцева. Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: англійська мова, іноземна мова фаху (англійська), іноземна мова спеціальності, латинська мова в Інституті права, економіки та міжнародних відносин; Медичному інституті; на факультетах Лінгвістики та перекладу, Мистецтва та дизайну, а також в Економіко-правовому та Медичному коледжах.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію. Викладачі, здобувачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Одеський лінгвістичний вісник», «Актуальні напрями сучасної філології».

Наукова робота на кафедрі дуже розвинена, тому що існує наукова школа за напрямком: «Типологія текстів та їх функціональні особливості, якою керує професор Мізецька В. Я. Результат – 10 успішно захищених кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри постійно відвідує методичні семінари, приймає участь у вебінарах, що проводяться Вritish Council, Cambridge Assessment English, International Language Centre, Cambridge University Press.

Кафедра щорічно готує студентів до участі в університетських конференціях і олімпіадах, організовує зустрічі з носіями мови.

Список наукових публікацій:
https://orcid.org/0000–0001–5369–6468
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Мізецька Віра Ярославівна
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування
Бардіна Наталія Василівна
Доктор філологічних наук, професор
Старостіна Оксана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Коваленко Інна Миколаївна
Старший викладач
Алексєєва Людмила Іванівна
Старший викладач
Березінська Олена Володимирівна
Старший викладач
Громовенко Вікторія Володимирівна
Старший викладач
Синьова Тетяна Владленівна
Викладач
Коркішко Сніжана Василівна
Викладач
Кольцова Олена Сергіївна
Викладач
Іванова Тетяна Володимирівна
Викладач
Кафедра романо-германської філології та методики викладання іноземних мов
Кафедра романо-германської філології та методики викладання іноземних мов (раніше кафедра перекладу та мовознавства) на факультеті лінгвістики та перекладу була заснована однією з перших в Міжнародному гуманітарному університеті у 2003 році на чолі з доктором філологічних наук, професором Оленою Михайлівною Образцовою.

З 2013 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Таланова Людмила Григорівна. Кафедра романо-германської філології та методики викладання іноземних мов як випускова здійснює навчально-теоретичну підготовку філологів, а також проводить виховну і наукову роботу зі студентами факультету.

Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять – дванадцять кандидатів філологічних і педагогічних наук, доцентів, шість старших викладачів, шість викладачів та два аспіранти.

Кафедра є членом Української спілки перекладачів, Української спілки германістів вищої школи, Української спілки викладачів англійської мови, Асоціації викладачів та філологів (Одеса).

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін з англійської, французької, української та латинської мов, літератури та методики викладання іноземних мов. До основних навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів відносяться: практичний курс основної іноземної мови (англійська мова; французька мова); практичні курси усного та письмового перекладу з основної та другої іноземних мов (англійська мова, французька мова), серед яких: літературний переклад, переклад у сфері бізнесу, туризму, права, медицини, науково-технічний переклад та переклад суспільно-політичних текстів та ін.

Кафедра здійснює наукову, навчальну, методичну, перекладацьку та організаційну діяльність. Викладачі кафедри активно працюють перекладачами, забезпечуючи проведення міжнародних зустрічей, конференцій, форумів; їхні роботи публікуються в іноземних центральних і регіональних виданнях.

Окрім того співробітники кафедри постійно удосконалюють свою професійну майстерність та підвищують мовну компетенцію: проходять стажування за кордоном, беруть участь у підготовці і проведенні наукових та методичних семінарів, міжнародних конференцій, їхні результати наукового пошуку відображаються у численних публікаціях, статтях, тезах, методичних посібниках та підручниках.

Професорсько-викладацький склад кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов не зупиняється на досягнутому і продовжує свої розвідки на педагогічній та науковій ниві, перебуваючи у тенденціях світової науки, і завжди відкриті до нових наукових знайомств, співпраці та експериментів.
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Таланова Людмила Григорівна
Завідувач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент
Сальваторе Джакомуцці
Професор університету Західної Угорщини м. Шопрон
Марія Вентура
Магістр та доктор філософії (Університет Больцано, Південний Тіроль, Італія)
Капустян Інга Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Леонтьєв Олександр Миколайович
Лауреат престижних літературних та перекладацьких премій. Автор художніх книг, співпрацював з канадським видавництвом Trafford. Автор численних наукових публікацій. Старший викладач.
Ерліхман Анна Марківна
Доцент кафедри
Зінченко Олена Сергіївна
Доцент, кандидат філологічних наук
Мілова Маргарита Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Дашкова Катерина Василівна
Викладач, аспірант
Капустян Марія Григорівна
Викладач
Масловська Тетяна Олександрівна
Старший викладач
Перевознюк Наталія Миколаївна
Старший викладач, кандидат педагогічних наук
Недокус Олена Сергіївна
Викладач кафедри
Нікітіна Ірина Василівна
Старший викладач
Оренчак Ольга Олексіївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Людмила Іванівна Морошану (Дем'янова)
Кандидат філологічних наук, доцент
Рожелюк Ірина Ярославівна
Кандидат педагогічних наук
Шкворченко Наталія Миколаївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Ясинська Тетяна Олександрівна
Старший викладач
Донець Поль Миколайович
Викладач кафедри
Савчук Ганна Василівна
Доцент кафедри
Першина Любов Володимирівна
Доцент
Плохотна Валерія Сергіївна
Викладач
Цікавить щось детальніше?
Made on
Tilda