Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+380 63 260 1760
 

Кафедри факультету лінгвістики та перекладу

Факультет лінгвістики та перекладу
складається з 4 кафедр
Кафедра германських й східних мов та перекладу
Кафедра германських та східних мов була створена 14 червня 2012 року наказом № 178а «Про створення кафедри германських і східних мов факультету лінгвістики та перекладу». У 2020 році кафедру було перейменовано на кафедру германських і східних мов та перекладу. З 05.09.2023 кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Фрумкіна Арина Леонівна.

Високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу, серед яких випускники провідних європейських вишів, фахівці різних напрямків філології (порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії, германські мови) та які пройшли підвищення кваліфікації у Німеччині, Австрії та Китаї, дозволяє з упевненістю сказати, що кафедра германських й східних мов та перекладу займає гідне місце у великій родині Міжнародного гуманітарного університету.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання перекладу та іноземних мов, зокрема германського й східного мовного ареалу, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та етичні норми поведінки, притаманні носіям тієї чи іншої мови.

Цьогоріч науковою темою кафедри є «Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ».

Кафедра германських й східних мов та перекладу надає можливість отримання кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю філолог, перекладач, вчитель з англійської та німецької (китайської) мови. На базі отриманого рівня можна продовжити навчання та здобути кваліфікацію магістра за спеціальністю філолог, перекладач, викладач з англійської та німецької (китайської) мов. Отримавши якісну підготовку на кафедрі, деякі наші випускники продовжують навчання в магістратурах та аспірантурах у провідних вузах України та за кордоном.

14.11.2023 за ініціативи кафедри германських та східних мов і перекладу між Міжнародним гуманітарним університетом та школою StartDeutsch було підписано меморандум про співпрацю. Укладена угода спрямована на підвищення рівня володіння німецької мови, а в її рамках передбачена можливість стажування студентів у школі вивчення німецької мови, проведення тематичних заходів та лекцій.

При кафедрі створено розмовний клуб із носіями німецької мови, працюють курси німецької мови для різного рівня мовної підготовки ( від мовного рівня А1 до С1 для успішного складання іспитів та отримання дипломів ÖSD, TestDaF) для навчання, професійного стажування та працевлаштування, в т.ч. науковців. Також на кафедрі працюють курси для бажаючих вивчати китайську мову.
Німецька мова є другою за обсягом вивчення в українських школах після англійської мови, а 52% школярів вибирають її для вивчення як другу іноземну. Володіння німецькою мовою - це і навчання в німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швейцарія), і програми для професійного стажування, працевлаштування. Для науковців - це більше шансів отримати гранти для своїх досліджень. Багато студентів їдуть продовжувати освіту в Німеччину, бо там вона безкоштовна і для іноземців, а після закінчення університету можливостей у студентів стає ще більше.

Кафедра підтримує зв'язки з ДААД та Інститутом Гете в Україні. Доцент Пересада Ігор Валерійович приймав участь у семінарі для викладачів німецької мови «Дні Австрії в Кишиневі», що було організовано федеральним міністерством освіти Австрії. У програмі семінару розглядалися різні аспекти викладання та вивчення німецької мови - особливості австрійського варіанту німецької мови; комп'ютерні програми для викладання німецької мови; країнознавчий воркшоп, присвячений столиці Австрії – Відню. Також варто зазначити, що викладачі кафедри германських й східних мов та перекладу є членами Асоціації українських германістів.
Наші студенти мають унікальну можливість продовжувати навчання або проходити стажування в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Китаї. Так, в 2015 році наша студентка Апаляєва Анастасія проходила стажування в Німеччині, м.Нюрнберг, Баварія за програмою обміну "Experten-Praktika Ukraine-Moldau in Nordbayern". Програму стажування було організовано громадською організацією Dekabristen e.V.за підтримки Міністерства фінансів Німеччини.

Кафедра германських та східних мов активно співпрацює з Інститутом Конфуція в Одесі. На кафедрі працюють волонтери — носії мови. Наші китайські колеги постійно інформують студентів про стипендіальні програми для навчання у Китаї, про літні та зимові мовні табори провідних вишів Пекіну та Харбіну. Варто сказати, що усі витрати на перебування (проживання, харчування, екскурсійна програма) у країні бере на себе китайська сторона.

Інститут Конфуція проводить міжнародний конкурс «Міст китайскої мови», переможець представляє потім Україну у фіналі в Пекіні середь більш ніж 50 країн світу. Китайськи колеги відмітили високий рівень мовної підготовки наших студентів. Рубан Елізавета, яка заняла 1 місце в полуфіналі та 2 місце у фіналі цього конкурсу, отримала стіпендію на навчання у Китаї. Переможницями 2016 та 2017 років знову стали наші студентки - Шемет Діана та Рубан Елізавета. Діана також продемонструвала свою майстерсність гри на стародавньому китайському музичному інструменті гуджен.
Професорсько-викладацький склад кафедри:
 • Фрумкіна Арина Леонівна
  Завідувач кафедри германських і східних мов та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
 • Адамова Ганна Володимирівна
  Декан факультету лінгвістики та перекладу, Доцент кафедри германських і східних мов та перекладу
 • Зубов Микола Іванович
  Доктор філологічних наук (за спеціальністю 10.02.03 – Слов'янські мови), професор
 • Рижих Володимир Іванович
  Кандидат філологічних наук (за спеціальністю 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії), доцент
 • Загура Оксана Вікторівна
  Викладач кафедри
 • Черненко Тетяна Ігорівна
  Викладач кафедри
 • Глушко Анастасія Миколаївна
  Лаборант кафедри
Кафедра Іноземних мов професійного спілкування
Кафедру іноземних мов професійного спілкування на факультеті лінгвістики та перекладу було засновано у 2006 році, завідувачем якої стала кандидат філологічних наук, доцент К. Б. Зайцева. Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: англійська мова, іноземна мова фаху (англійська), іноземна мова спеціальності, латинська мова в Інституті права, економіки та міжнародних відносин; Медичному інституті; на факультетах Лінгвістики та перекладу, Мистецтва та дизайну, а також в Економіко-правовому та Медичному коледжах.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію. Викладачі, здобувачі та аспіранти кафедри публікують свої наукові статті у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Одеський лінгвістичний вісник», «Актуальні напрями сучасної філології».

Наукова робота на кафедрі дуже розвинена, тому що існує наукова школа за напрямком: «Типологія текстів та їх функціональні особливості, якою керує професор Мізецька В. Я. Результат – 10 успішно захищених кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри постійно відвідує методичні семінари, приймає участь у вебінарах, що проводяться Вritish Council, Cambridge Assessment English, International Language Centre, Cambridge University Press.

Кафедра щорічно готує студентів до участі в університетських конференціях і олімпіадах, організовує зустрічі з носіями мови.

Список наукових публікацій:
https://orcid.org/0000–0001–5369–6468
Професорсько-викладацький склад кафедри:
 • Мізецька Віра Ярославівна
  Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування
 • Бардіна Наталія Василівна
  Доктор філологічних наук, професор
 • Старостіна Оксана Володимирівна
  Кандидат педагогічних наук, доцент
 • Алексєєва Людмила Іванівна
  Старший викладач
 • Березінська Олена Володимирівна
  Старший викладач
 • Громовенко Вікторія Володимирівна
  Доктор філософії
 • Синьова Тетяна Владленівна
  Викладач
 • Кольцова Олена Сергіївна
  Викладач
 • Іванова Тетяна Володимирівна
  Викладач
Кафедра романо-германської філології та методики викладання іноземних мов
Кафедра романо-германської філології та методики викладання іноземних мов (раніше кафедра перекладу та мовознавства) на факультеті лінгвістики та перекладу була заснована однією з перших в Міжнародному гуманітарному університеті у 2003 році на чолі з доктором філологічних наук, професором Оленою Михайлівною Образцовою.

Кафедра романо-германської філології та методики викладання іноземних мов як випускова здійснює навчально-теоретичну підготовку філологів, а також проводить виховну і наукову роботу зі студентами факультету.

Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять – два доктора філологічних і педагогічних наук, профеора, дев'ять кандидатів філологічних і педагогічних наук, доцентів, та старших викладачів та чотири викладача.

Кафедра є членом Української спілки перекладачів, Української спілки германістів вищої школи, Української спілки викладачів англійської мови, Асоціації викладачів та філологів (Одеса).

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін з англійської, французької, української та латинської мов, літератури та методики викладання іноземних мов. До основних навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів відносяться: практичний курс основної іноземної мови (англійська мова; французька мова); практичні курси усного та письмового перекладу з основної та другої іноземних мов (англійська мова, французька мова), серед яких: літературний переклад, переклад у сфері бізнесу, туризму, права, медицини, науково-технічний переклад та переклад суспільно-політичних текстів та ін.

Кафедра здійснює наукову, навчальну, методичну, перекладацьку та організаційну діяльність. Викладачі кафедри активно працюють перекладачами, забезпечуючи проведення міжнародних зустрічей, конференцій, форумів; їхні роботи публікуються в іноземних центральних і регіональних виданнях.

Окрім того співробітники кафедри постійно удосконалюють свою професійну майстерність та підвищують мовну компетенцію: проходять стажування за кордоном, беруть участь у підготовці і проведенні наукових та методичних семінарів, міжнародних конференцій, їхні результати наукового пошуку відображаються у численних публікаціях, статтях, тезах, методичних посібниках та підручниках.

Професорсько-викладацький склад кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов не зупиняється на досягнутому і продовжує свої розвідки на педагогічній та науковій ниві, перебуваючи у тенденціях світової науки, і завжди відкриті до нових наукових знайомств, співпраці та експериментів.
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Кафедра Педагогіки та психології
Кафедру педагогіки та психології на факультеті лінгвістики та перекладу було засновано у березні 2021 року, завідувачем якої став кандидат психологічних наук Дончак Андрій Михайлович. 2021 рік став роком відкриттям, оскільки, цього ж року було розпочато перший набір за спеціальністю 053 «Психологія».

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації Дончак А.М. змушений був залишити керівництво кафедрою та добровільно став на захист країни, оскільки є полковником Збройних сил України. З 2022 року кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Бедан Вікторія Борисівна.

Колектив кафедри підтримує та направляє студентів у різних наукових конференціях, надає можливість здобувачам вищої освіти приймати участь у наукових гуртках, а також запрошує провідних психологів для проведення тренінгів.

Науково-викладацький склад кафедри проходить стажування у закладах освіти, підприємствах, організаціях, наукових та освітньо-наукових установах, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, в тренінгах та семінарах.

Кафедра педагогіки та психології забезпечує студентів базами проходження навчальної та виробничої практики, серед яких: заклади охорони здоров'я, психологічні студії, заклади освіти, інклюзивно-ресурсні центри.

Програма спеціальності «Психологія» орієнтована на практичну підготовку та розвиток фахових компетентностей психолога для здійснення викладацької, дослідницької та практичної діяльності у галузі психології. Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних психологів, які здатні розв'язувати складні професійні та практичні завдання у процесі навчальної та професійної діяльності в галузі психології, що передбачає надання дієвої психологічної допомоги з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога. Нашою особливістю є теоретична та практична підготовка з психологічної реабілітації та інклюзії.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
 • Бедан Вікторія Борисівна
  Завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Казанжи Марія Йосипівна
  Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри (за сумісництвом).
 • Велітченко Леонід Кирилович
  Доктор психологічних наук, професор кафедри
 • Резнікова Олена Анатоліївна
  Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології.
 • Лефтеров Василь Олександрович
  Перший проректор, професор кафедри (за сумісництвом), доктор психологічних наук.
 • Кольцов Виталий Михайлович
  Доктор політичних наук, професор кафедри (за сумісництвом).
Цікавить щось детальніше?
Made on
Tilda